Den lärande räddningstjänsten


 

Jens Ärlebrant tycker att Räddningstjänsten bör vara en lärande organisation. Detta betyder att verksamheten

grundar sig på och drivs av den kompetens som personalen har inom kompetensområdena riskhantering,

skadeförebyggande och räddningsinsats. Vidare att all personal ständigt utvecklar sig och är öppen för

förändringar. Utveckling, innovation och lärande bör vara kännetecknande och vara central i räddningstjänstens

kultur tycker Jens Ärlebrant.

 

Strategiarbetet bör vara en lärande process där återkoppling från intressenterna är viktig. Intressenterna är bl a
medborgarna, ägarna representanterna och personalen poängterar Jens Ärlebrant.

 

Räddningstjänstens struktur bör vara tillräckligt lös, med inte allt för strikta arbetsroller. Jens Ärlebrant menar att

medarbetare ska uppmuntras att prova på nya idéer och tankar.

 

Vidare tycker Jens Ärlebrant att det är viktigt för utveckling, innovation och lärande att information internt är

tillgängligt för alla, uppföljningssystem ska ta fram fakta och interna arbetssätt och processer ska underlätta

(facilitera) lärande.

 

Externa kontakter och möten ska ses som lärande tillfällen tycker Jens Ärlebrant. Räddningstjänsten bör

uppmuntra och underlätta medarbetarna att byta jobb tillfälligt (job exchange) med andra brandförsvar

i och utanför Sverige.

 

Jens Ärlebrant menar att det är viktigt att varje individ tar ansvar för sin egen utveckling. Närmste chef ska stödja,

uppmuntra, vägleda och ge återkoppling. Den närmaste chef som inte upplever att han/hon räcker till i detta

arbete ska se till att medarbetaren får motsvarande stöd av annan internt eller externt. Misstag kommer att ske

när medarbetare vill prova nya idéer. Givetvis är detta acceptabelt inom rimliga gränser avslutar Jens Ärlebrant.

 

Jens Ärlebrant på LinkedIn

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,fgh

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,fgh

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,fgh

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, fgh, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant, fgh

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant fgh

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant fgh


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant 5fgh


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant fgh

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant fgh

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant fgh


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant fgh


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1fgh

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 1fgh

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant fgh

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant fgh

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant fgh

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Sfgh


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant fgh


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant fgh


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant afgh


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant fgh


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant jfgh


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant fgh

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant afghrl

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant fgh